HETKI LUOVUUDEN ÄÄRELLÄ: TEHOKKUUTTA JA TUOTTAVUUTTA MUSIIKIN KAUTTA

ORGANISAATIOSI SAATTAA OLLA VAIKKA MITEN HYVÄSSÄ KUNNOSSA, MUTTA SE EI EROTU KILPAILIJOISTA. OLISIKO JAZZ-ORKESTERIN TOIMINNASTA APUA?

”Jamming – the improptu, improvisational performance of jazz- is an expressive model for businesses ready to embrace the all-important practice of creativity.”  – John Kao, Academic director of the managing innovation program at Stanford University, formerly professor at Harvard business school

Keskenään kilpailevia organisaatioita on valmennettu liian yhtäläisin opein. Liikeideat, strateginen suunnittelu, johtamisjärjestelmä, tavoite- ja kehityskeskustelu jne. menetelmät eivät erota organisaatiota kilpailijasta, eivätkä organisaatiot energisoidu tavoittelemaan sellaista suoritustasoa,  josta asiakkaat antavat ”standing ovation” palautetta.

LATAA ESITE TÄSTÄ

Luovuus ja yhteistyö

HETKI LUOVUUDEN ÄÄRELLÄ”-demonstraatio yhdistelee luennon ja konsertin elementtejä ja esittelee saumattoman yhteistyön ja ryhmädynamiikan energisoivan voiman

Kuluneina vuosikymmeninä ”luovuus” on ollut muotikäsite niin yritysjohtamisesta käydyssä keskustelussa kuin yhteiskunnassamme yleisemminkin.  Kaikki jotka pyrkivät rohkaisemaan luovuutta luennoiden joutuvat väistämättä lähestymään tuota moniulotteista asiaa käsitteiden ja abstraktioiden kautta. On kuitenkin kovin eri asia kuulla kuvaus vaikkapa herkullisesta ateriasta kuin syödä se itse. Jotta luovan prosessin salaisuudet aukenisivat, se on koettava, nähtävä ja kuultava itse”. HETKI LUOVUUDEN ÄÄRELLÄ”-demonstraatio yhdistelee luennon ja konsertin elementtejä ja esittelee saumattoman yhteistyön ja ryhmädynamiikan energisoivan voiman sekä sen mahdollisuudet tiimityöskentelyssä. Demonstraatio luo vastaanottajalleen unohtumattoman hetken luovuuden ja sitä kautta myös tehokkuuden ja tuottavuuden äärellä.

Tällaista mahdollisuutta vain harva konsultti voi kuulijoilleen tarjota. On kuitenkin yksi ammattikunta, joka voi kutsua kuulijansa todistamaan luovaa prosessia paikan päällä. Tuo ammattikunta on improvisoiva muusikko.

Energia ->Luovuus: demonstraatio jazzin keinoin ja konsertti

Esa Pietilä Productions ja huippumuusikoiden improvisoiva trio: Esa Pietilä (saksofoni), Eero Hämeenniemi (piano) & Mika Kallio (rummut) tarjoavat yritysten koulutus- ja ajanviettotilaisuuksiin sopivia ”Demonstaatio ja Konsertti”- paketteja, joissa yhdistyy saksofonisti ja säveltäjä Esa Pietilän ajatuksia, kokemuksia ja filosofiaa luovuudesta ja improvisoitu huippuyhtyeen konserttidemonstraatio  Demonstraatiossa puhutaan improvisaation energisoivasta vaikutuksesta, nopeista ”in the moment” -ratkaisuista ja siitä, miten luovan ryhmädynamiiikan kautta voidaan tehdä onnistuneita innovaatiota.

”Luovuus: demonstraatio ja konsertti”- tapahtumassa improvisoivan yhtyeen sisäinen ryhmädynamiikka on oiva malli sovellettavaksi yrityksen luovaan johtamiseen ja yhteistyöhön.

”Huippuhtyeen soitossa äänettömän vuorovaikutuksen maaginen voima on käsin kosketeltavissa – ikäänkuin kaikki musiikki tapahtuisi taikaiskusta yhteisen päämärän tavoittamiseksi”. Yhtyeen improvisoidessa jäsenet tekevät joka hetki äärettömän nopeita luovia päätöksiä ja ratkaisuja yhteisen musiikillisen tuloksen auttamiseksi. Vetovastuu siirtyy joustavasti muusikolta toiselle ja yhteistyö toimii saumattomasti tavalla, joka voi hyvin toimia esimerkkinä luovasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta myös yritystoiminnassa. Tässä yhtälailla tehokaaassa ja viihdyttävässä tapahtumassa myös osallistutetaan kuulijat keskustelemaan ja analysoimaan yhtyeen toimintaa ja  aihetta ”luovuus” sekä jopa ”johtamaan orkesteria” ja antamaan sille erilaisia musiikillisia vuorovaikutustehtäviä.  Maan tunnetuimpiin säveltäjiin kuuluva ja huomattavaa kansainvälistä mainetta nauttiva Eero Hämeenniemi on myös pianisti, kirjailija ja hyvin kysytty luennoitsija. Hämeenniemen luennot käsittelevät luovuutta yleisesti, kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä innovatiivisuutta.

Improvisaatio

kuvapietiläVapaasti improvisoiva muusikko soittaa ilman ennakkosuunnitelmaa, ilman sopimuksia. Musiikki syntyy tässä ja nyt, kuulijoiden silmien ja korvien edessä. Jokainen soittotilanne ja siitä syntyvä musikki on ainutkertaista. Onnistuneessa vapaassa improvisaatiossa ideat syntyvät pakottomasti ja tilanteen inspiroimina. Muusikot reagoivat herkästi toistensa ajatuksiin, kommentoivat niitä, tukevat niitä ja luovat niille myös vastanäkökohtia. Tämä kollektiivisen luovuuden prosessi muistuttaa erittäin paljon sitä vuorovaikutusta, jonka seurauksena innovatiiviset tuotteet ja palvelut syntyvät.

Toki liike-elämän luovuus edellyttää pitkäjänteistä työtä, tutkimusta ja kehittelyä, mutta muusikon luova soittaminen on sukua sille maagiselle hetkelle, jolloin aivan uusi ja vallankumouksellinen ajatus syntyy. Tässä intensiivisessä luovassa prosessissa myös kuulijalla on aktiivinen rooli. Improvisoiva muusikko käy vuorovaikutteista dialogia paitsi kanssaan soittavien kollegoiden, myös kuulijoiden kanssa. Heidän tarkkaavaisuutensa, ilmeet ja ruumiin kieli luovat sen sosiaalisen kontekstin, jossa muusikon luovuus puhkeaa kukkaan.

 

Luento luovuudesta

Pianisti-säveltäjä Eero Hämeenniemen ”Luento luovasta toiminnasta ja luovuudesta”

”Luovuus: Luento ja konsertti”- paketin tapahtumissa improvisoivan yhtyeen sisäinen ryhmädynamiikka on oiva malli sovellettavaksi yrityksen luovaan johtamiseen ja ryhmätyöhön. Improvisoinnissa tilanteet muuttuvat alati ja nopeasti, ja niihin muusikon pitää regoida nopeasti. Näin syntyy jatkuvasti intuitiivisia, nopeita, luovia sekä tilanteeseen sopivia yhteistä päämäärää palvelevia dynaamisia ratkaisuja.

 

Saksofonisti & improvisoija Esa Pietilä

Saksofonisti, säveltäjä ja improvisoija Esa Pietilä.

Tilaisuuteen kuuluu myös  trion muusikoiden ja kuulijoiden välistä osallistuvaa keskustelua luovasta ryhmädynamiikasta  ja nopean päätöksenteon prosessista. Kaikki trion jäsenet ovat improvisaation mestareita ja kansainvälistä arvostusta nauttivia taiteilijoita, jotka esiintyvät omilla yhtyeillään useissa erilaisissa kansanvälisissä produktioissa eri puolilla Eurooppaa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Intiassa ym.

Mitä valmennus on käytännössä?

Vuorovaikutteinen valmennus, tapauskohtaisesti kestoltaan yhdestä kahdeksaan tuntia, sisältää rennon esitelmöinnin ja yhteisten aiheeseen liittyvien kysymysten ratkomista niitä tukevien käytännön musiikkiesitysten avulla. Pidemmissä, 2-8 tuntisissa valmennuksissa tehdään myös ryhmätöitä, joissa mietitään oman organisaation ja oman johtamisen piirteitä. Tilanteesta ja tilaisuuden tarpeista riippuen, Esa Pietilä voi demonstroida musiikkiesimerkit solistisesti soolosaksofonilla esiintyen, tai mukaan voidaan valjastaa myös kokonainen jazzyhtye (Esa Pietilä Trio) konsertoimaan tilaisuudessa. Haluttaessa voidaan järjestää myös säveltäjä, kirjailija ja luennoitsija Eero Hämeenniemen luento luovuudesta.

Rumpujen ja lyömäsoitinten mestari MIka Kallio

Rumpujen ja lyömäsoitinten mestari Mika Kallio

Kustannukset / logistiikka:

Tapahtuma voidaan räätälöidä erilaisiin tiloihin: auditorioihin, konserttisaleihin, isohkoihin kabinetteihin jne. riippuen osanottajamäärästä. Tilassa on hyvä olla joko flyygeli tai muu akustinen piano. Pyydettäessä Esa Pietilä Productions voi hoitaa kaikki järjestelyt kuten tilavuokrauksen, pianon kuljetuksen jne. Vaihtoehtoisesti tapahtuma voidaan järjestää myös yrityksen omissa tiloissa edellyttäen, että tilassa on flyygeli tai akustinen piano. Yrityksen omiin tiloihin voidaan myös vuokrata ja kuljettaa flyygeli tai piano. Kokonaishinta ja kustannuksen rakenne riippuvat em. vaihtoehdoista.

Esa Pietilä Productionsin yritysmyynti:

puh. +358 400 815007 /: info@esapietilaproductions.com

Kommentit poistettu käytöstä.